«Ο θρήνος του Αλή Πασά» από τον Ανδρέα Ι. Βλάχο
(Οικογενειακό αρχείο Μαρίας Καλλάρη)

*******