Επινίκιο Εμβατήριο της 2ας Μεραρχίας
από τον Ανδρέα Ι. Βλάχο
(Οικογενειακό αρχείο Μαρίας Καλλάρη)

*******