Επινίκιο Εμβατήριο του 3ου Πεζικού Συντάγματος
από τον Ανδρέα Ι. Βλάχο
(Οικογενειακό αρχείο Μαρίας Καλλάρη)

*******