Ο Β. από την Σκριπού Βοιωτίας το τραγούδι «Γιαννάκης Καλάρης» (PK 999).

Το ιστορικό αυτό τραγούδι της τάβλας περιγράφει με μοναδικό τρόπο τη πορεία του ελληνικού στρατού από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 1913 όταν και συνθηκολόγησε η Βουλγαρία.

(Πηγή: Humboldt-Universität zu Berlin, Musikwissenschaftliches Seminar, Lautarchiv)
Γιαννάκης Καλάρης*

Αϊντε ρε που πας Γιαννάκη ωρέ στρατηγέ
αϊντε ρε μέραρχε Καλά/ μωρέ Καλα(κα)ρη
βρε που το πας Γιάννη μ΄ το πε/ αϊντε το πεζι(κε)κό
αϊντε βρε που το πας το πεζικό
αϊντε ρε ευζώνους και φαντά/ μωρέ φαντα(κα)ρους

Μέσα στα Γιάννενα πιδιά μ΄ μωρέ πιδιά μ΄τους πάου
Μέσα στα Γιάννενα τους πάου
α ρε φτου κάτου στου Μπιζά/ μωρέ Μπιζάνι
στου Λαχανά πιδιά μ΄ και στο μωρέ και στο Κι(κε)λκίς
αντε στου Λαχανά και στο Κιλκίς
αϊντε ρέ στα στενά της Κρε μωρέ Κρέ(κε)σνας
της Τζουμαγιάς το γέ/ το γέρο τόπο

*Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Καλλάρη του Γεωργίου.
(Πηγή: Αρχ. Μαρίας Καλλάρη και ΓΕΣ/ΔΙΣ)
Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε (δάνειο) την μελωδία του γνωστού και παλαιότερου δημοτικού "Γιαννάκης Καραλής" από την Πελοπόννησο.

Giannakis Kalaris*

(Ainte re)* wo willst du hin Giannaki (ore)* General
(ainte re) Divisionskommandeur Kala/ (more)* Kala(ka)ri
(bre)* wo bringst du mein Gianni die Infanterie hin
(ainte re)* wo bringst du die Infanterie hin
(ainte re)* Evzonen und Infanteristen
Nach Giannena meine Kinder bringe ich sie
nach Giannena bringe ich sie
(a re)* da unten nach Mpiza/ (more)* Mpizani
nach Laxana und nach Kilkis
(ainte re)* zu den Engen von Kre/ (more)* Kre(ke)snas
nach Tzoumagias den alten Ort

*Giannakis (Vorname, Diminutivform von Giannis) Kalaris (Nachname)

*ainte (aide), re, a re = Los he! Nun! (Vokativpartikel)

*more, ore, re, bre (vre) = he! du! ihr! mein! (Vokativpartikel)

*Die Extrasilben (ka) und (ke) bei Kala(ka)ris, Kre(ke)snas, φαντα(κα)ρους
helfen dem Wohlklang des Liedes und sind in der traditionellen
griechischen Musik anzutreffen, besonders bei langsamen Liedern.

* Evzonen = Griechische Elitesoldaten

Historisches Lied "tis tablas, tou trapeziou" (Lied des Tisches, kein Tanzlied)

Das Lied beschreibt eine Serie von Schlachten waerend des Balkankrieges, von Februar bis Juli 1913, die besonders blutig verliefen und ihr Ende mit der Kapitulation Bulgariens, fanden. Schlacht von Mpizani (Bisani) am 21.02.1913 gegen die Tuerken. Schlacht von Laxana (Lachana) und Kilkis am 19-21.06.1913 gegen die Bulgaren. Schlacht von Metsobo (Metzovo) und Tzoumagia (heutiges Herakleia) am 12-15.07.1913 gegen die Bulgaren. Dieses historische Lied kann nur zwischen 1913 und 1917 geschrieben worden sein. Der musikalische Charakter des Liedes "kleftiko tis tablas", der Herkunftsort des Soldaten, der das Lied vortraegt sowie das Wissen um seine Taetigkeit als Saenger bei Feierlichkeiten in Griechenland, legen die Vermutung nahe, dass er auch der Schoepfer des Liedes ist.

(Forschung, schriftliche Niederlegung: Paradoxologos, ©2005)
(Deutsche Uebersetzung: Danae & Konstantinos Andrikopoulos)

*******