Χωρίς τίτλο

Δώσε μου μιά σταγόνα όνειρο
δώσε μου για λίγο την μορφή σου,
να την αγγίξω δεν ζητώ ούτε να
την αποπλανήσω,
θα΄θελα,
μόνο για μια στιγμή να σε ονειρευτώ
Χωρίς να ψάξω να σε βρώ.

(Ανδρονίκη Λάππα)

*******