Ιδέες

Οι ιδέες περπατούσαν,
κόβαν βόλτες στο μυαλό μου,
ταϊζαν ένα χαρτάκι
κάτασπρο με το καημό μου.
Αγαπούσαν την ομίχλη,
δεν μιλούσανε συχνά.

Οι Θαθάκοι με μελάνι
της σουπιάς όταν τα ΄χάνει
και με σάλιο οι Μπλαμπλάκοι,
Ναιναικονεορουφιάνοι,
τις τρομάζαν και τις γλύφαν,
πάντοτε τις αηδιάζαν.

(©Παραδοξολόγος)

*******