Η κοινή ηθική

Ναι... εγώ είμαι...
η κοινή ηθική...
που... με τους αδύναμους
στη δουλεψή μου
... προσφέρομαι...
όλο και πιό εύκολα
στους εκάστοτε δυνατούς
και σιωπώ... όταν πρέπει


(©Παραδοξολόγος)

*******