Μνημόσυνον

Στης τύχης τη δυσμένεια
ποζάρουν μετριότατοι,
αρωματίζοντας τη δυσωδία τους.

Ψυχοσωματικά παρασιτούντες,
τη Νήσσαν ποιούντες,
αφάνταστα διευκολίνοντας τη φύση
σαν σημεία σύγκρισης και αναφοράς.

Και σεις Γρύπες και λοιπά μυθώδη,
καθόλου βαρετά όντα, σκαντζάρατε
κι όλα μικραίνουν.
Σας κλαίω γοερά.

(©Παραδοξολόγος)

*******