*******

Οι τάφοι

Το μονοπάτι το φιδίσιο,
οι μικρές μυγδαλιές,
και οι τάφοι στη κορφή.
Κι απ΄ τη κορφή, οι άνθρωποι
με τις λαμπάδες και τα παιδιά.
Πηγαίνουν και γυρνούν...
Πηγαίνουν... και γυρνούν.


(©Παραδοξολόγος)

*******