Ξύπνα γλυκέ μου

Ξύπνα γλυκέ μου
ο ήλιος σε θέλει, η μέρα σε ζητά.
Νύχτα ας περάσει και μαζί η σκουριά.
Ξημερώνει, άκου γαλάζια σιωπή
Χαμηλά, σιγανά μόνο μίλα!
Ξύπνα γλυκέ μου, η ζωή σου γελά.

Σελίν 20.11.03

*******