Προσάναμμα
Σ΄ ελπιδοφυτία
Φύσα
Πότιζε
Με αναστεναγμούς
Με δάκρυα...
Μετέωρη σκέψη
Γαντζώσου στον άνεμο
Κολύμπα στη φωτιά
Σε αλία προσευχήσου
Με κερί κι ανάθεμα
Μέρεψε
Μέρεψε...

(Παρουσίαση)

Zunder auf
dem Acker der Hoffnung
Puste, Bewässere
Mit Seufzern
Mit Tränen...
Schwebender Gedanke
klammere dich fest
an den Wind
Schwimme im Feuer
Bete im spartanischen Tempel
Mit Kerze und Fluch
Sei Still, sei Still...

(Vorstellung)